Trustworthy Information: Concepts and Mechanisms

Shouhuai Xu
Haifeng Qian
Fengying Wang
Zhenxin Zhan

Abstract