Abstract

Records of the Tötösy de Zepetnek Family/A Zepetneki Tötösy család adattára (West La-fayette: Purdue University Press, 2010-. ISSN 1715-152X) contains transcripts of published data, archival and family documents, and genealogies of the nobilitas prima occupatio Tötösy de Zepethk (9th century: documented in 1256) and the same family: nobilitas de novo 1587 Tötösy de Zepetnek (Tivtoßÿ de Zepethnek) and its selected collateral families. Records of the Tötösy de Zepetnek Family is a corrected and expanded version of Tötösy de Zepetnek, Steven. A Zepetneki Tötösy család adattára (Szeged: Attila József University, 1993. ISBN 9634819141 ©Steven Tötösy de Zepetnek). Records of the Tötösy de Zepetnek Family includes data about Töt(t)ös(s)(i)y families not related to the Tötösy de Zepetnek family.

Records of the Tötösy de Zepetnek Family/A Zepetneki Tötösy család adattára (West Lafayette: Purdue University Press, 2010-. ISSN 1715-152X) a nobilitas prima occupatio Tötösy de Zepethk (9th century: 1256. dokumentált) és ugyanaz család nobilitas de novo 1587 Tötösy de Zepetnek (Tivtoßÿ de Zepethnek) és szemelt rokon családok kiadott, levéltári és családi okmányait és családfáit tartalmazza. Records of the Tötösy de Zepetnek Family javított és bővített változata Tötösy de Zepetnek, Steven. A Zepetneki Tötösy család adattára (Szeged: József Attila Egyetem, 1993. ISBN 9634819141 ©Steven Tötösy de Zepetnek). Records of the Tötösy de Zepetnek Family tartalmazza Töt(t)ö(s)(i)y családok adatait melyek nem rokonai a Zepetneki Tötösy családnak.

Records of the Tötösy de Zepetnek Family / A Zepetneki Tötösy család adattára contains the family's records including data about selected collateral families / tartalmazza a család és szemelt rokon családok adatait: Bakalović/Bakalovich (Bakay), Balogh de Bér, Banting, Bátsmegyey de Nagybács et Páris, Biró, Borbás de Deteér, Dämpf, Eisenbarth, Fricke de Sövényháza, Grant, Haidekker (Haidecker), Harabasevszky (Harbaszewski), Hegedűs de Eőr, Hoar, Jálics, Jalsoviczky de Jalsova, Jurenák, Kaffka de Tarczafalva (Kawka de Ržiczan), Kanotay de Kanota, Kukorelly, von Larisch, Lintner, Marsovszky de Marsófalva, Nyilassy, Orssich de Slavetich, Pálfy de Gaád, Pinka de Pinkafő, Plávenszky de Plavno (Plavenský de Plavno), Preglej, Sárközy de Nadasd, Scheftsik de Szolnok, Seregély de Nagyemőke, Smith, Sombor de Nagyattak, Squier, Szalay de Eöts, Szirányi de Öttömös, Torda de Sorkikisfalud (Thorday), Toms, Tötösy de Kerecseny, Tötösy de Pacsa, Veszelka (Weszelka), Vitnyédy de Muzsa, Windisch.

Records of the Tötösy de Zepetnek Family contains data about Töt(t)ös(s)y(i)(y) families not related to the Tötösy de Zepetnek family / tartalmazza a Tötösy de Zepetnek családdal nem-rokon Töt(t)ös(s)(i)(y) családok adatait: Kónya alias Teötösy/Töltésy, Teötösy de Körmend, Töttössy de Egyházasfalva et Bástifalu (Parnas de Tötös), Töttössy de Töttös, & varia Töt(t)ös(s)(i)(y) families.

Keywords

history, historical genealogy, social history, cultural history, medieval history, military history, other history, European history, family history, Hungary, Germany, Austria, England, Canada, Poland, Italy, Slovenia, U.S.A.

Date of Publication

7-1-2010

Update Published

11-19-2017

CLCWeb: Comparative Literature and Culture is published by Purdue University Press ©Purdue University in open access.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.