Abstract

Records of the Tötösy de Zepetnek Family / A Zepetneki Tötösy család adattára (West Lafayette: Purdue University Press, 2010-. ISSN 1715-152X) contains transcripts of published data, archival and family documents, and genealogies of the nobilitas prima occupatio Tötösy de Zepethk et Tötös (9th century: documented 1256) family and its descendants the nobilitas de novo 1587 Tötösy de Zepet(h)nek family and its selected collateral families. Records of the Tötösy de Zepetnek Family is an expanded version of Tötösy de Zepetnek, Steven. A Zepetneki Tötösy család adattára (Szeged: Attila József University, 1993. ISBN 9634819141). Records of the Tötösy de Zepetnek Family includes records of Töt(t)ös(s)(i)y families not related to the Tötösy de Zepetnek family.

Records of the Tötösy de Zepetnek Family / A Zepetneki Tötösy család adattára (West Lafayette: Purdue University Press, 2010-. ISSN 1715-152X) a nobilitas prima occupatio Tötösy de Zepethk et Tötös (9th century: dokumentacio 1256) család és ugyanaz nobilitas de novo 1587 Tötösy de Zepet(h)nek család és szemelt rokon családainak kiadott, levéltári és családi okmányait és családfáit tartalmazza. Records of the Tötösy de Zepetnek Family bővített változata Tötösy de Zepetnek, Steven. A Zepetneki Tötösy család adattára (Szeged: József Attila Egyetem, 1993. ISBN 9634819141). Records of the Tötösy de Zepetnek Family tartalmazza Töt(t)ö(s)(i)y családok adatait melyek nem rokonai a Tötösy de Zepetnek családnak.

Records of the Tötösy de Zepetnek Family / A Zepetneki Tötösy család adattára contains the family's records including data of selected collateral families / tartalmazza a család és szemelt rokon családok adatait: Bakalović/Bakalovich (Bakay), Balogh de Bér, Banting, Bátsmegyey de Nagybáts et Páris, Biró, Borbás de Deteér, Daempf, Eisenbarth, Fricke de Sövényháza, Grant, Haidekker, Harabasevszky (Harbaszewski), Hegedűs de Eőr, Hoar, Jálics, Jalsoviczky de Jalsova, Jurenák, Kaffka (Kawka de Ržiczan & Kaffka de Tarczafalva), Kanotay de Kanota, Kukorelly, von Larisch, Lintner, Marsovszky de Jablonfalva et Marsófalva, Nyilassy, Orssich de Slavetich, Pálfy de Gaád, Pinka de Pinkafő, Plávenszky de Plavno (Plavenský de Plavno), Preglej, Sárközy de Nadasd, Scheftsik de Szolnok, Seregély de Nagyemőke, Smith, Sombor de Nagyattak, Squier, Szalay de Eöts, Szirányi de Öttömös, Torda de Sorkikisfalud (Thorday), Toms, Tötösy de Kerecseny, Tötösy de Pacsa, Veszelka, Vitnyédy de Muzsa.

Records of the Tötösy de Zepetnek Family contains data about Töt(t)ös(s)y(i)(y) families not related to the Tötösy de Zepetnek family / tartalmazza a Tötösy de Zepetnek családdal nem-rokon Töt(t)ös(s)(i)(y) családok adatait: Kónya alias Teötösy/Töltésy, Teötösy de Körmend, Töttössy de Egyházasfalva et Bástifalu (Parnas de Tötös), Töttössy de Töttös & varia Töt(t)ös(s)(i)(y) families.

Keywords

history, historical genealogy, social history, cultural history, medieval history, military history, other history, European history, family history, Hungary, Germany, Austria, England, Canada, Poland, Italy, Slovenia, U.S.A.

Date of Publication

7-1-2010

Update Published

3-22-2017

CLCWeb: Comparative Literature and Culture is published by Purdue University Press ©Purdue University in open access.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.