Abstract

Records of the Tötösy de Zepetnek Family. West Lafayette: Purdue University Press, 2010-. ISSN 1715-152X ©Purdue University Press & Steven Tötösy de Zepetnek contains transcripts of published data, archival and family documents, and genealogies of the Tötösy de Zepetnek nobilitas de novo 1587—9th century nobilitas prima occupatio Tötösy de Zepethk—family and its selected collateral families. Records of the Tötösy de Zepetnek Family contains also data and genealogies of Töt(t)ös(s)y(i) families not related to the Tötösy de Zepetnek family. The book is a revised and extended version of Tötösy de Zepetnek, Steven. A Zepetneki Tötösy család adattára / Records of the Tötösy de Zepetnek Family. Szeged: Attila József University, 1993. ISBN 9634819141. Copyright release 1999.

A Zepetneki Tötösy család adattára. West Lafayette: Purdue University Press, 2010-. ISSN 1715-152X ©Purdue University Press & Steven Tötösy de Zepetnek a nobilitas de novo 1587 Tötösy de Zepetnek—9. század nobilitas prima occupatio Tötösy de Zepethk—család és szemelt rokon családainak kiadott, levéltári és családi okmányait és családfáit tartalmazza. A könyv bővített és javított változata Tötösy de Zepetnek, Steven. A Zepetneki Tötösy család adattára / Records of the Tötösy de Zepetnek Family. Szeged: József Attila Egyetem, 1993. ISBN 9634819141. Records of the Tötösy de Zepetnek Family tartalmazza Töt(t)ös(s)y(i) családok adatait és családfáit is melyek nem rokonai a Tötösy de Zepetnek családnak. Copyright release 1999.

Records of the Tötösy de Zepetnek Family contains also selected collateral families/tartalmazza ugyancsak szemelt rokon családok adatait: Bakalovich (Bakay), Balogh de Bér, Banting, Bátsmegyey de Nagybáts et Páris, Biró, Borbás de Deteér, Daempf, Eisenbarth, Fényes de Csokaly, Fricke de Sövényháza, Grant, Haidekker, Harabasevszky (Harbaszewski), Hegedűs de Eőr, Hoar, Jálics, Jalsoviczky de Jalsova, Jurenák, Kaffka (Kawka de Ržiczan), Kannotay de Kanota, Kukorelly, von Larisch, Lintner, Marsovszky de Jablonfalva et Marsófalva, Nyilassy, Orssich de Slavetich, Pálfy de Gaád, Pinka de Pinkafő, Plávenszky de Plavno (Plavenský de Plavno), Preglej, Sárközy de Nadasd, Scheftsik de Szolnok, Scitovszky de Nagykér, Seregély de Nagyemőke, Smith, Sombor de Nagyottok, Squier, Szalay de Eöts, Szirányi de Öttömös, Torda de Sorkikisfalud (Thorday), Toms, Tötösy de Kerecseny, Tötösy de Pacsa, Tö(t)ös(s)i(y), Veszelka (Weszelka), Vitnyédy de Muzsa.

Keywords

history, historical genealogy, social history, cultural history, medieval history, military history, other history, European history, family history, Hungary, Germany, Austria, England, Canada, Poland, Italy, Slovenia, U.S.A.

Date of Publication

7-1-2010

Update Published

7-19-2016

CLCWeb: Comparative Literature and Culture is published by Purdue University Press ©Purdue University in open access.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.